สนุกกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็ก มุ่งสู่อัจฉริยะ เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมแบบฝึกหัดทบทวน ประกอบด้วยการทำงานของ Hardware และ Software, วาดรูปกับโปรแกรม Paint, พิมพ์งานด้วย Microsoft Word, การฟังเพลงแบบต่างๆ

 
 
 

ฝึกทักษะการสื่อสารเบื้องต้นกับอาจารย์ชาวต่างชาติ เรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เกม เพลงต่างๆ

 
  • เน้นทักษะการพูดสนทนาโต้ตอบ ฝึกการออกเสียงในสำเนียงที่ถูกต้อง