ฝึกฟังจังหวะทำนองเพลง การร้องเพลงง่ายๆ โดยฝึกกับเครื่องอิเล็คโทนและการแสดงท่าประกอบเพลง

 
 
 

ฝึกความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ทักษะการสังเกต ความมั่นใจ กล้าแสดงออก ทักษะการใช้อุปกรณ์ศิลปะ เรียนรู้การทำงานเป็นขั้นตอน เน้นกระบวนการทางด้านความคิด การถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพผ่านกิจกรรมวาดภาพ และงานประดิษฐ์

 
 
 

ฝึกการทำความเคารพ วินัยในการเรียน การฟังคำสั่ง การยืน และการเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักเทควันโด การต่อท่าและฝึกซ้อมความพร้อมในการเคลื่อนไหวร่างกาย

 
 
 

ฝึกการทำความคุ้นเคยกับน้ำ การอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การเตะเท้า การดำน้ำ